Undvik sena betalningar med förfallopåminnelser

Idag förväntar sig dina kunder att betalningen av fakturan sker med samma enkelhet, smidighet och goda kundupplevelse som i alla andra digitala interaktioner med företag. För dig som fakturautställare finns allt att vinna på att gå kunden till mötes i detta avseende – och mycket att förlora om du inte gör det. Därför är det viktigt att hjälpa kunden att betala i tid och slippa den dåliga kundupplevelse som uppstår vid sena betalningar och påminnelser. Frågan är bara hur...

Risken att förlora kunder högre när fakturapåminnelser går ut

Betalningen är en del av kundupplevelsen som många företag traditionellt sett inte har fokuserat särskilt mycket på. Sanningen är dock att just betalupplevelsen kan spela en avgörande roll i hur lojal kunden blir på sikt. Särskilt i de fall då upplevelsen har varit negativ.

Så när är betalupplevelsen som sämst? Troligtvis vid de tillfällen då kunden av ena eller andra orsaken missar att betala innan fakturan förfaller och därför får en påminnelse. Än värre om påminnelsen även medför en avgift. Det har visat sig att risken att förlora kunden till en konkurrent i vissa fall är upp till sex gånger högre när kunden inte betalat i tid och fått en påminnelse.

Skapa bättre betalupplevelse och motverka churn

Att komma tillrätta med problemet är naturligtvis lättare sagt än gjort, då orsakerna till varför en kund inte betalar i tid skiljer sig från fall till fall. Vad som däremot är säkert är att det i många fall rör sig om att kunden på ett eller annat sätt missat att läsa fakturan, glömt bort att de tagit emot den eller missat när den ska betalas.

Av den anledningen har Billogram tagit fram det vi kallar förfallopåminnelser – som inte medför någon avgift för kunden. Förfallopåminnelsen är ett mejl som skickas till kunden samma dag som fakturan förfaller, om kunden inte betalat vid den tid då våra bankfiler med inkommande betalningar har lästs in. En “mjukare” påminnelse som ger kunden möjlighet att betala fakturan innan de hårdare påminnelserna går ut.

Även om påminnelser som går ut när fakturan har förfallit inte alltid medför en avgift, är de ofta hårda i tonen och förmedlar att kunden nu är sen med sin betalning. En "mjuk" påminnelse handlar snarare om att fånga kundens uppmärksamhet i tid och förmedla att det ännu inte är försent, men att det nu är hög tid att betala. På detta sätt undviker kunden sena betalningar och den negativa kundupplevelse det innebär att få skarpa påminnelser. För dig som fakturautställare minskar samtidigt den annars ökande risken för att kunden ska välja en annan leverantör.

Fler betalar i tid med förfallopåminnelser

Liksom praktiskt taget alla de funktioner vi utvecklar i Billograms plattform, grundar sig förfallopåminnelser i en vilja att underlätta för både fakturautställare och mottagare på olika sätt. Förfallopåminnelser ingår därför som en valbar funktion för dig som ställer ut fakturor via Billogram och är alltså inte något du behöver betala extra för.

Sedan vi sjösatte funktionen häromåret har reaktionerna från våra kunder varit enhälligt positiva och vi kan även konstatera att bland de fakturamottagare som tagit emot en förfallopåminnelse, betalar i genomsnitt 55 % av dessa inom två bankdagar.

Vill du veta mer om förfallopåminnelser, eller någon annan av de funktioner som vi på Billogram tillhandahåller? Tveka inte att höra av dig!

Sign up for the blog and we'll let you know when new posts are published

Wilhelm von Sydow

Skribent och marknadsstrateg som brinner för språkfrågor. Drivs av att skapa engagemang genom content där mottagaren står i fokus. Resefantast, träningsentusiast och utpräglad hundmänniska.

Nästa inlägg

/

Publicerat i Kundupplevelse

Energikrisens inverkan på energibolagens dagliga arbete

Skyhöga elpriser har fått många kunder att oroa sig för sin ekonomi och se över sina elavtal. För energibolagen har det ökade trycket på kundtjänst inneburit att stora delar av verksamheten snabbt har behövt ställa om. Men vilka insatser har egentligen störst effekt?...

Telekombolagen toppar “Skamlistan” 2021

“Skamlistan” från Råd&Rön bygger på anmälningsstatistiken till Konsumentverket. Årets lista toppas av ett flertal större telekombolag som kritiseras för hanteringen av sina respektive kundtjänster. Men varför är det just telekomjättarna som har problem med detta?...

Stärk kundrelationen med fakturan som kommunikationskanal

Antalet kommunikationskanaler har under de senaste decennierna ökat – inte minst de digitala. Samtidigt har kundernas förväntningar på en mer personlig upplevelse blivit allt högre. Företag måste därför anpassa och utveckla sin kommunikation för att bli mer träffsäkra i sina budskap. Men hur?...

Så undviker fackförbunden medlemsbortfall

Fackförbunden måste inte bara locka till sig nya medlemmar, utan även behålla existerande. Så hur påverkar faktura och betalningar deras förmåga att behålla medlemmar?...