Undvik hindren i kampen om hemlarmskunderna

Marknaden för hemlarm är på uppgång och även om konkurrensen är stenhård finns det just nu stora möjligheter för de aktörer som tar täten i jakten på kunderna. Förutsättningarna för att lyckas är dock i hög grad beroende av vilka resurser som finns att tillgå för att bearbeta marknaden. Så vilka är egentligen tjuvarna som stjäl fokus och tummar på tillväxttakten?

Därför ökar intresset för hemlarm

Intresset för hemlarm har stadigt ökat på senare år. Ökningen kan i viss mån tillskrivas den känsla av otrygghet som breder ut sig i samhället – många är exempelvis oroliga för att utsättas för inbrott. Enligt Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning för 2021 uppger 23 procent av den svenska befolkningen att de mycket eller ganska ofta under det senaste året har oroat sig för bostadsinbrott.

Samtidigt utvecklas ständigt ny teknik på området som gör det möjligt att styra larm och säkerhetssystem på distans direkt från mobilen, surfplattan eller datorn. Säkerhet har på detta sätt kommit att bli en naturlig del i det ekosystem av uppkopplade produkter som idag finns i våra smarta hem.

Marknaden för hemlarm har dessutom stor tillväxtpotential och enbart en bråkdel av den är ännu bearbetad – såväl i Sverige som internationellt. Konkurrensen är hård och de aktörer som verkar inom marknaden tävlar nu om att vinna mark. Bland annat genom att erbjuda kunderna såväl konkurrenskraftiga priser som tjänster som både är enkla att installera och att använda.

Administrativ belastning stjäl fokus från tillväxtmål

Bearbetning och anskaffning av nya kunder är dock ofta ett kostsamt arbete och det tar tid innan kunderna blir lönsamma, vilket gör det än viktigare att säkerställa att de kunder som anskaffas verkligen stannar kvar över tid. För att kunna stå pall för konkurrensen och hålla den ofta höga tillväxttakten gäller det även att kapital, såväl som personella resurser, kan fokuseras på kärnverksamheten – inte på administration.

Samtidigt är administrativt arbete oundvikligt och fakturarelaterade kundtjänstärenden och hanteringen av fakturor i stort utgör många gånger en stor del av den totala administrationen.  För att slimma organisationen väljer många bolag visserligen att outsourca den typen av arbete, men att förlägga en kundrelaterad funktion hos en extern leverantör innebär ofta att den interna kundtjänstavdelningen får sämre insyn i fakturaärenden. Detta påverkar i slutänden kundupplevelsen negativt, vilket i sin tur kan verka som en bromskloss i företagens förmåga att nå de önskade tillväxtmålen.

Många verksamheter arbetar dessutom inte med en och samma leverantör för alla delar av betalkedjan. Olika lösningar för faktura, distribution, betalning och kravhantering kan därför innebära att ett flertal partnerskap med olika underleverantörer behöver upprättas. Detta medför en komplexitet i fakturahantering som påverkar effektiviteten negativt.

Än mer komplext blir arbetet när verksamheten arbetar internationellt. För att tillgodose en mängd varierande behov för de olika marknaderna krävs olika lösningar och fler arbetssätt som alla skiljer sig åt. Sammantaget bidrar detta till en snårskog av administrativa – och tekniska – svårigheter som gör att effektiviteten ytterligare får stryka på foten.

Gyllene tillfälle att springa om konkurrenterna

Att administration stjäl resurser som hade kunnat komma till bättre nytta är inget nytt, men i en tid då branschen för hemlarm har ett verkligt momentum, kan de faktorer som tar fokus från kärnverksamheten få långtgående konsekvenser. Samtidigt innebär det att de företag som hittar en god balans mellan att ge kunden en upplevelse som gör dem mer lojala och effektivare administration som skapar möjlighet att växla upp tillväxttakten, nu har ett gyllene tillfälle att springa om konkurrenterna.

Billogram erbjuder en helhetslösning som utöver ett interaktivt fakturaformat även erbjuder en digital plattform som hanterar distribution, kommunikation, betalsätt, krav och inbetalning. Resultatet blir en smidig betalprocess för både din verksamhet och dina slutkunder, som reducerar kundtjänstärenden och minskar churn. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Sign up for the blog and we'll let you know when new posts are published

Wilhelm von Sydow

Skribent och marknadsstrateg som brinner för språkfrågor. Drivs av att skapa engagemang genom content där mottagaren står i fokus. Resefantast, träningsentusiast och utpräglad hundmänniska.

Nästa inlägg

/

Publicerat i Kundupplevelse

Energikrisens inverkan på energibolagens dagliga arbete

Skyhöga elpriser har fått många kunder att oroa sig för sin ekonomi och se över sina elavtal. För energibolagen har det ökade trycket på kundtjänst inneburit att stora delar av verksamheten snabbt har behövt ställa om. Men vilka insatser har egentligen störst effekt?...

Telekombolagen toppar “Skamlistan” 2021

“Skamlistan” från Råd&Rön bygger på anmälningsstatistiken till Konsumentverket. Årets lista toppas av ett flertal större telekombolag som kritiseras för hanteringen av sina respektive kundtjänster. Men varför är det just telekomjättarna som har problem med detta?...

Stärk kundrelationen med fakturan som kommunikationskanal

Antalet kommunikationskanaler har under de senaste decennierna ökat – inte minst de digitala. Samtidigt har kundernas förväntningar på en mer personlig upplevelse blivit allt högre. Företag måste därför anpassa och utveckla sin kommunikation för att bli mer träffsäkra i sina budskap. Men hur?...

Så undviker fackförbunden medlemsbortfall

Fackförbunden måste inte bara locka till sig nya medlemmar, utan även behålla existerande. Så hur påverkar faktura och betalningar deras förmåga att behålla medlemmar?...