Upplands Energi har Sveriges nöjdaste kunder – väljer Billogram

Med Sveriges nöjdaste kunder och anor från tidigt 1900-tal är Upplands Energi den självklara lokala energipartnern i Uppland. För att tillgodose kundernas behov av god kundservice, enkelhet och lättillgänglig information väljer Upplands Energi Billograms plattform för fakturor och betalning.  

Upplands Energi är ett nytänkande energiföretag som ständigt strävar efter att förenkla sina kunders vardag, med fokus på den lokala uppländska marknaden. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har de Sveriges nöjdaste kunder inom elhandel och arbetet fortsätter för att ytterligare höja ribban och möta kundernas förväntningar på högkvalitativ service. Som ett led i detta arbete utforskades nya alternativ för betalning och fakturering. Louise Söderberg, kundservicechef, berättar:

– I utvärderingen av olika lösningar utgick vi i viss mån från egna erfarenheter av att betala fakturor; vad vi själv satte värde på och vad som underlättar fakturabetalning i vår egen vardag. Där är enkelhet och möjlighet att välja mellan de betalsätt som passar oss bäst viktiga faktorer. Sedan grundande sig vårt beslut givetvis även i de önskemål om digitala alternativ för betalning och fakturering som våra kunder efterfrågade. Vi utvärderade även andra lösningar, men det blev snabbt tydligt att Billograms plattform var den lösning som på flest sätt motsvarade våra krav.

Utöver de kundupplevelserelaterade fördelar som Billogram väntas medföra, har Upplands Energi även höga förhoppningar på vad det kommer innebära i termer av intern effektivisering samt de kommunikativa möjligheter som plattformen öppnar upp. Jenny Karlsson arbetar på Upplands Energi och har bland annat ansvar inom marknadsavdelningen:

– Det är viktigt att vår kundservice även fortsatt ska kunna bistå kunderna med bästa möjliga service. Med den tydlighet som Billograms faktura erbjuder blir det lättare för kunderna att själva hitta svaren på de vanligaste fakturarelaterade frågorna. Det innebär att vi kan fokusera våra resurser på mer komplexa kundfrågor som tar mer tid i anspråk. Att även kunna använda fakturan som en kommunikationskanal innebär att vi på ett helt nytt sätt kan säkerställa att våra kunder tar del av viktig information.

På Billogram ser man nu fram emot ett samarbete med en partner som har ett så tydligt fokus på de värden som Billogram själva anser vara de viktigaste för att vinna kundernas lojalitet. Carl Lindberg, CRO på Billogram:

– Vi gläder oss mycket över att Upplands Energi nu sällar sig till den växande skaran av företag som samarbetar med oss för att skapa bästa möjliga upplevelse för sina kunder. Att de, som går i bräschen bland energiföretag ifråga om kundnöjdhet, väljer Billograms plattform är ett kvitto på att allt fler framgångsrika företag nu inser betalningens betydelse för den totala kundupplevelsen.

För ytterligare information om samarbetet, vänligen kontakta:

Louise Söderberg
Kundservicechef, Upplands Energi
Tel: 018-678400
Email: louise.soderberg@upplandsenergi.se

Upplands Energi grundades 1918 och erbjuder elförsäljning samt energiprodukter till privatpersoner och företag i hela Uppland. Företagets elnät omfattar halva Uppsala samt delar av Heby- och Östhammars kommun. Upplands Energi lever och verkar i din närhet samt brinner för det lokala – vi stöttar föreningar och organisationer med ett lokalt, uppländskt samhällsengagemang. Upplands Energi är det elbolag i Uppland – och i Sverige – som har de nöjdaste kunderna.


Ellinor Sönne
Customer Success Manager, Billogram
Tel: 0791-010555
Email: ellinor.sonne@billogram.com

Billogram har sedan starten 2011 förnyat en föråldrad faktureringsprocess genom att erbjuda en intelligent digital plattform för faktura och betalningar. Genom interaktivitet och automation effektiviserar vi kundhanteringen för företag med återkommande betalningar och förbättrar kundupplevelsen för deras kunder. Resultatet blir en betalning som alla tjänar på.

Sign up for the blog and we'll let you know when new posts are published

Wilhelm von Sydow

Skribent och marknadsstrateg som brinner för språkfrågor. Drivs av att skapa engagemang genom content där mottagaren står i fokus. Resefantast, träningsentusiast och utpräglad hundmänniska.

Nästa inlägg

/

Publicerat i Kundupplevelse

Energikrisens inverkan på energibolagens dagliga arbete

Skyhöga elpriser har fått många kunder att oroa sig för sin ekonomi och se över sina elavtal. För energibolagen har det ökade trycket på kundtjänst inneburit att stora delar av verksamheten snabbt har behövt ställa om. Men vilka insatser har egentligen störst effekt?...

Telekombolagen toppar “Skamlistan” 2021

“Skamlistan” från Råd&Rön bygger på anmälningsstatistiken till Konsumentverket. Årets lista toppas av ett flertal större telekombolag som kritiseras för hanteringen av sina respektive kundtjänster. Men varför är det just telekomjättarna som har problem med detta?...

Stärk kundrelationen med fakturan som kommunikationskanal

Antalet kommunikationskanaler har under de senaste decennierna ökat – inte minst de digitala. Samtidigt har kundernas förväntningar på en mer personlig upplevelse blivit allt högre. Företag måste därför anpassa och utveckla sin kommunikation för att bli mer träffsäkra i sina budskap. Men hur?...

Så undviker fackförbunden medlemsbortfall

Fackförbunden måste inte bara locka till sig nya medlemmar, utan även behålla existerande. Så hur påverkar faktura och betalningar deras förmåga att behålla medlemmar?...