Fler bolag inser värdet av en digital betalprocess

Många digitala omställningar har aktualiserats i samband med pandemin och den mest uppenbara är förstås skiftet från fysiska till digitala möten. I kölvattnet av detta har dock den allmänna förändringsbenägenheten och utvecklingstakten fått vind i seglen. Både bland  utmanarbolag som etablerade aktörer inom bredband och telekom.  

Detta får sägas vara självupplevt för Billogram, då 2020 innebar en tillströmning av nya kunder som såg över bytet till en digital fakturalösning. Många har genomfört bytet i syfte att effektivisera och automatisera interna processer och samtidigt förbättra upplevelsen för kunderna.  

Billogram har under en längre tid bidragit till att driva på denna utveckling, men det är först nu som förändringstakten har lagt i en högre växel. Detta kan delvis relateras till att bytet är ett av få digitaliseringsprojekt som i regel genomförs på 1-3 månader och därmed snabbt levererar resultat som minskade kostnader, ökade intäkter och reducerad churn.

Att dessa resultat prioriteras i dessa tider är inte överraskande, däremot skvallrar tillvägagångssättet - att se potentialen i att byta en föråldrad fakturalösning - om en efterlängtad digital mognad hos leverantörerna. Men också om en mer utbredd tillit till nya digitala tjänsteföretag.  

Denna utveckling välkomnas förstås av oss på Billogram, som gläds åt att flertalet nytillkomna kunder valt tjänsten efter rekommendationer från existerande kunder. Detta har i sin tur bidragit till att flera större aktörer också valt att genomföra bytet. Däribland Telge Energi, Kry och en av landets största telekom- och bredbandsaktörer.  

Bland kunder som redan digitaliserat fakturahanteringen och upplevt effekterna av ett byte, har man förvånats över att förändringstakten gått relativt långsamt när det kommer till den övriga branschen. Speciellt eftersom bytet i regel blir kostnadsneutralt, leder till besparingar och skapar nya intäktsströmmar.

Även om det återstår att se hur 2021 utvecklar sig gällande kontorsarbete och en återöppning av samhället, så står det redan klart och att digitaliseringstakten kommer fortsätta att accelerera inom bredband- och telekombranschen. Likväl kommer bytet till en mer digital fakturalösning fortsätta vara ett av de mest effektiva projekten att driva igenom, särskilt i de fall där målsättningen är snabba effektiviseringsvinster och ökad kundnöjdhet.

För Billogram väntar en spännande tid där bolaget nu kommer växa vidare på alla fronter och samtidigt välkomna en rad av nya kunder till tjänsten.

Resultat med Billogram


Telenorägda Vimla minskade sina kundtjänstärenden med över 40%


Fyrfasen Energi minskade sina pappersfakturor med 33% under första kvartalet med Billogram


Skånska Energi var igång med Billograms tjänst efter att ha lagt ned 45 projekttimmar internt


Fyrfasen Energi AB konverterade 31% av sin kunder till Autogiro på 4 månader7H Kraft flyttade även 47% av sina papperskunder till digital faktura på 3 månader och ökade samtidigt antalet autogirokunder med 22%.

För att förstå vilka effekter ni kan förvänta er med en digital plattform för faktura och betalningar, vänligen kontakta: sales@billogram.com

Fyll i din e-postadress så notifierar vi dig när en ny artikel publiceras

Martin Svane

Kommunikatör med förkärlek för fängslande ordföljder och idéer som får honom att önska att han kommit på dem själv. Några kommer han på själv och får sen äran att dela med sig av här.

Nästa inlägg

/

Publicerat i Kundupplevelse

Telekombolagen toppar “Skamlistan” 2021

“Skamlistan” från Råd&Rön bygger på anmälningsstatistiken till Konsumentverket. Årets lista toppas av ett flertal större telekombolag som kritiseras för hanteringen av sina respektive kundtjänster. Men varför är det just telekomjättarna som har problem med detta?...

Stärk kundrelationen med fakturan som kommunikationskanal

Antalet kommunikationskanaler har under de senaste decennierna ökat – inte minst de digitala. Samtidigt har kundernas förväntningar på en mer personlig upplevelse blivit allt högre. Företag måste därför anpassa och utveckla sin kommunikation för att bli mer träffsäkra i sina budskap. Men hur?...

Så undviker fackförbunden medlemsbortfall

Fackförbunden måste inte bara locka till sig nya medlemmar, utan även behålla existerande. Så hur påverkar faktura och betalningar deras förmåga att behålla medlemmar?...

Del 2: Kundlojalitet – förnuft eller känsla?

Att särskilja sitt erbjudande med en kundupplevelse utöver det vanliga är något som många företag idag lägger allt större fokus på. När upplevelsen, i positiv bemärkelse, präglas av starka emotionella band ökar även kundens lojalitet....