Bjäre Kraft tar ett krafttag för att förenkla kundernas betalningar

Energibolaget Bjäre Kraft har sedan nästan 50 år skapat en enklare vardag för boende i nordvästra Skåne. Genom att erbjuda såväl elnät som bredband, fibernät, TV, elhandel och solceller, hjälper man kunderna att samla sin kraft mer lokalt, på ett hållbart sätt.

För att ytterligare förenkla för sina kunder, väljer Bjäre Kraft att samarbeta med Billogram, som erbjuder en framtidssäkrad lösning för fakturering och betalningar. Med tjänsten får Bjäre Krafts kunder en förbättrad upplevelse vid betalningen, samtidigt som den interna betalprocessen blir mer strömlinjeformad. Marie Holmberg, marknadchef hos Bjäre Kraft förklarar:

– I takt med att både kundernas förväntningar och vårt erbjudande växer, blir betalningen en allt viktigare del av kundresan och våra processer. Med Billograms tjänst gör vi det lättare för kunden att betala sina fakturor. Vi automatiserar sådant som tar upp onödig tid och kan lägga mer fokus på kommunikationen med våra kunder.

Med tjänsten får Bjäre Kraft bland annat tillgång till verktyg som direkt via pappersfakturan konverterar kunder till Billograms interaktiva faktura. Den interaktiva fakturans funktionalitet kan liknas vid en hemsida, där kunden får tillgång till fler betalsätt och ökade möjligheter till självbetjäning. På varje faktura kan kunden själv aktivera automatiska betalningar som autogiro, något som Billogram vet har en stor inneboende potential. CRO på företaget, Carl Lindberg, berättar mer:

– Vi gläds åt samarbetet och ser fram emot vad vi kan göra för Bjäre Kraft och deras kunder. Redan i samband med bytet ser vi ofta intressanta effekter i form av en kraftig digitalisering av antalet pappersfakturor, men också stora ökningar av antalet automatiska betalningar. Dessa betalningar kommer med en rad intressanta fördelar, då de bland annat kraftigt reducerar risken för felbetalningar och churn. Det ska bli spännande att följa denna utveckling under detta intressanta samarbete.

För verksamheter med återkommande fakturering utgör betalningen ofta den vanligaste kontakten mellan företag och kund. Med Billograms hjälp kan Bjäre Kraft använda detta tillfälle för att kommunicera varumärket, information, erbjudanden och undersökningar direkt via fakturan, något som ökar engagemanget och kundlojaliteten. För mer information kring samarbetet, vänligen kontakta:

Marie Holmberg
Marknadchef, Bjäre Kraft
marie.holmberg@bjarekraft.se

Martin Svane
Marketing Communications Manager, Billogram
press@billogram.com


Bjäre Kraft skapar en enklare vardag genom att göra bredbands- och energitjänster tillgängliga för alla i nordvästra Skåne. Vi är en medlemsägd ekonomisk förening och återinvesterar allt överskott i en hållbar framtid för våra kunder.

Billogram har sedan starten 2011 förnyat en föråldrad faktureringsprocess genom att erbjuda en intelligent digital plattform för faktura och betalningar. Genom interaktivitet och automation effektiviserar vi kundhanteringen för företag med återkommande betalningar och förbättrar kundupplevelsen för deras kunder. Resultatet blir en betalning som alla tjänar på.

Fyll i din e-postadress så notifierar vi dig när en ny artikel publiceras

Martin Svane

Kommunikatör med förkärlek för fängslande ordföljder och idéer som får honom att önska att han kommit på dem själv. Några kommer han på själv och får sen äran att dela med sig av här.

Nästa inlägg

/

Publicerat i Kundupplevelse

Så undviker fackförbunden medlemsbortfall

Fackförbunden måste inte bara locka till sig nya medlemmar, utan även behålla existerande. Så hur påverkar faktura och betalningar deras förmåga att behålla medlemmar?...

Del 2: Kundlojalitet – förnuft eller känsla?

Att särskilja sitt erbjudande med en kundupplevelse utöver det vanliga är något som många företag idag lägger allt större fokus på. När upplevelsen, i positiv bemärkelse, präglas av starka emotionella band ökar även kundens lojalitet....

Del 1: Kundlojalitet – förnuft eller känsla?

Lojalitet kan vara känslostyrd eller praktiskt och rationell. Vad är vad och hur skapar du “äkta” lojalitet hos dina kunder? Det får du svar på i denna artikel....

Den unifierade trepunktsmodellen för starka kundupplevelser!

En kundresa består av tre huvuddelar: köp-, konsumtions- och betalningstillfället. Men hur ser balansen ut mellan dessa i en perfekt helhetsupplevelse? För dig som läser vidare blir det tydligt att svaret kanske inte är helt självklart, utan rentav skiljer sig...